Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Άλλο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μη Φοβάσαι την Αγκαλιά

30 λεπτά

Συζήτηση μαζί με τα παιδιά: "Τί θέλω να μάθω;"

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκινάει με συζήτηση με τα παιδιά, παρουσία των γονιών τους, σχετικά με το τί θα ήθελαν να μάθουν για το σώμα τους. Σχηματίζοντας έναν ήλιο στον ΗΥ και γράφοντας στο κέντρο του: "Το Σώμα Μου", γράφουμε εξακτινισμένες τις απορίες των παιδιών, χρησιμοποιώντας το λογισμικό ΚIDSPIRATION.

Τί θέλω να μάθω για το σώμα μου;

Διευκρίνιση: 
Ο/η εκπαιδευτικός θέτει το ερώημα στα παιδιά: "τί θέλετε να μάθετε για το σώμα σας;" Οι απορίες των παιδιών καταγράφονται σε έναν εξακτινισμένο εννοιολογικό χάρτη, μέσω του λογισμικού KIDSPRITATION.
Δημιουργός Σεναρίου: Αργυρώ Ρέντζη (Εκπαιδευτικός)