Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Άλλο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μη Φοβάσαι την Αγκαλιά

30 λεπτά

Χρήση εκπαιδευτικού΄λογισμικού

Η συζήτηση ξεκινάει με τα παιδιά να αναφέρουν σχετικά με το τί γνωρίζουν εκείνα για το πώς γεννήθηκαν. Έχει ζητηθεί ήδη από αυτά να φέρουν σχετικά παραμύθια που έχουν διαβάσει με τους γονείς τους. Λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις που έχουν ήδη αποκτήσει από το οικογενειακό τους περιβάλλον χρησιμοποιήθηκε ένα λογισμικό με τίτλο "Πώς ήρθα στον κόσμο;" ως αφορμή για να ξεκινήσει το πρόγραμμα (KIDEPEDIA 4π, 2009), Το κλειστού τύπου λογισμικό παρουσιάζει με μορφή κινουμένων σχεδίων (animation) το πώς έρχονται τα μωρά στον κόσμο. Η παρουσίαση γίνεται με τρόπο σαφή και κατανοητό για τις μικρές ηλικίες, ενώ ενυπάρχει και το κωμικό στοιχείο σε αυτή.

 

Πώς ήρθα στον κόσμο

Διευκρίνιση: 
Το λογισμικό κλειστού τύπου της KIDEPEDIA 4Π ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2009 ΤΟΜΟΣ 16 παρουσιάζει με τη μορφή κινουμένων σχεδίων (animation) το πώς έρχονται τα μωρά στον κόσμο με σαφή και κατανοητό τρόπο.

Επαναληπτικές Ερωτήσεις

Διευκρίνιση: 
Μετά την προβολή του βίντεο και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να αξιολογήσει τί έμαθαν τα παιδιά
Δημιουργός Σεναρίου: Αργυρώ Ρέντζη (Εκπαιδευτικός)