Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch

8 λεπτά

Φάση ανάδειξης των ιδεών των μαθητών

Σαν πρώτο βήμα οι μαθητές καλούνται να αναφέρουν παραδείγματα από την καθημερινότητα στα οποία εμφανίζονται φαινόμενα ουράς και στοίβας

Ενδεικτικές αναφορές:

  • Ουρά εξυπηρέτησης
  • στοίβα εργασιών μαθητή που βρίσκονται στην έδρα του καθηγητή.

 

Στα παραπάνω γίνεται συζήτηση όσον αφορά την διάκριση μεταξύ στοίβας και ουράς όσον αφορά τις λειτουργίες που μπορούν να διεξαχθούν σε αυτές. Μέσω ερωτήσεων και ανατροφοδότησης διακρίνουμε τις ενέργειες προσθήκη και αφαίρεση από στην στοίβα και την ουρά.

Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Εκπαιδευτικός)