Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch

5 λεπτά

Δοκιμασία των ιδεών και καταγραφή αποτελεσμάτων

Δίδονται στους μαθητές προφορικά  περιγραφές  για να διακρίνουν την  περίπτωση ουράς και στοίβας με ανοικτή συζήτηση

 

Ενδεικτικές αναφορές

 

Εξυπηρέτηση των αιτήσεων εκτύπωσης σε ένα δίκτυο υπολογιστών

Διόδια κυκλοφορίας

Δημιουργία μιας Στοίβας βιβλίων και μεταφορά σε άλλο σημείο,

Στοίβα πιάτων...............

Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Εκπαιδευτικός)