Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch

40 λεπτά

Εισαγωγή του επιστημονικού προτύπου

Φύλλα Εργασίας

Επισυνάπτεται αρχείο με όνομα report1.pdf στο οποίο γίνονται αναφορές σε εφαρμογές Scratch οι οποίες βρίσκονται σε συμπιεσμένη μορφή στην διεύθυνση users.sch.gr/teopete/senaria/phase1.zip

Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Εκπαιδευτικός)