Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch

5 λεπτά

Ανασκόπηση

Φύλλα Εργασίας

Διάθεση φόρμας αυτοαξιολόγησης προς τους μαθητές:

 

Ερωτήσεις

Απαντήσεις

Η εμφωλίαση δομών επιλογής υλοποιείται με την χρήση Στοίβας. Είναι σωστό;

ΝΑΙ

Στην Ουρά 4,2,7,1  προστίθεται το στοιχείο 9. Η Ουρά παίρνει την μορφή:

9,4,2,7,1

Στην Στοίβα

12

5

7

9

προστίθεται το στοιχείο 50. Η Στοίβα παίρνει την μορφή:

50

12

5

7

9

 

Στην Στοίβα

12

5

7

9

μπορεί να αφαιρεθεί  το στοιχείο 9. Η παραπάνω πρόταση είναι σωστή

ΟΧΙ

Στην Ουρά 4,2,7,1  μπορεί να αφαιρεθεί  το στοιχείο 1. Η παραπάνω πρόταση είναι σωστή

ΝΑΙ

Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Εκπαιδευτικός)