Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Οργανώνω την εκπαιδευτική μας εκδρομή

10 λεπτά

Γνωστική Προετοιμασία - Οργάνωση Τάξης

Ως εισαγωγική δραστηριότητα γνωστικής προετοιμασίας ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρουσιάσει τις δυσκολίες οργάνωσης μιας εκπαιδευτικής εκδρομής και τους περιορισμούς που θέτει μια παραδοσιακή αντιμετώπιση του προβλήματος. Θα μπορούσε επιπλέον να επιχειρηθεί μια υποτιθέμενη οργάνωση εκδρομής από τους/τις μαθητές/τριες με χρήση, μόνο του τηλεφώνου και πληροφοριών από εγκυκλοπαίδειες.

Το θέμα που οι μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι αρκετά ευρύ, ωστόσο στο πρώτο φύλλο δραστηριότητας με το οποίο ξεκινά το μάθημα, τους δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες, που με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού δεν θα δυσκολευτούν κάνουν τα πρώτα βήματα οργάνωσης μιας εκδρομής.

Ο προορισμός που έχει επιλεγεί είναι ο νομός Πιερίας, ωστόσο θα μπορούσε να επιλεγεί και κάποιος άλλος προορισμός με μερικές μικρές μετατροπές στα έγγραφα. Πάντως κρίνεται σκόπιμο, η διδακτική διαδικασία να μην παρεκκλίνει σημαντικά από τα βήματα που αναφέρονται στα φύλλα δραστηριότητας. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να γίνει ως δραστηριότητα εμπέδωσης σαν προέκταση του σεναρίου.

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 3-4 ατόμων.

Κατά τη δημιουργία των ομάδων αναμένεται η ανάπτυξη διδακτικού θορύβου με τη μορφή απώλειας διδακτικού χρόνου, μέχρι να σχηματιστούν οι ομάδες, αλλά και φασαρίας μέσα στην τάξη λόγω της συνομιλίας των μαθητών μεταξύ τους, κατά την περάτωση των εργασιών τους. 

Δημιουργός Σεναρίου: Διονύσιος Μιχαλόπουλος (Εκπαιδευτικός)