Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα

45 λεπτά

Εμπέδωση - Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές της τάξης χωρίζονται σε ομάδες και αναζητούν πληροφορίες για ένα απειλούμενο ζώο στην Ελλάδα (αρκούδα, λύκος, τσακάλι, κόκκινο ελάφι, caretta-caretta, monachus-monachus), σε επιλεγμένους από τον εκπαιδευτικό δικτυακούς τόπους.

2η Φάση (2η διδακτική ώρα)

Ο στόχος της δεύτερης Φάσης (2η διδακτική ώρα) είναι οι μαθητές συνεργαζόμενοι και συζητώντας με κριτικό πνεύμα στα πλαίσια των ομάδων τους, να αποτυπώσουν τις σημαντικότερες πληροφορίες από όσες έχουν συλλέξει και καταγράψει κατασκευάζοντας έναν εννοιολογικό χάρτη για κάθε απειλούμενο άγριο ζώο της Ελλάδας.

1η  Δραστηριότητα

Στην αρχή της δεύτερης διδακτικής ώρας ο εκπαιδευτικός κάνει μια ανασκόπηση της εργασίας που έχει προηγηθεί από τις ομάδες και καλεί τους μαθητές να συνεργαστούν ξανά στα πλαίσια των ομάδων τους και να κατασκευάσουν από έναν εννοιολογικό χάρτη, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Φύλλου Εργασίας.

Οι ομάδες των μαθητών συζητούν ξανά τις πληροφορίες που κατέγραψαν για τα υπό εξαφάνιση άγρια ζώα. Ανταλλάσουν ιδέες και προτάσεις και αποφασίζουν ποιες από αυτές κρίνουν ως πιο αξιόλογες και σημαντικές και τις αποτυπώνουν δημιουργώντας κάθε ομάδα και για κάθε άγριο ζώο που μελέτησε το δικό της εννοιολογικό χάρτη με το λογισμικό Inspiration (εμπέδωση, εφαρμογή της νέας γνώσης).

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)