Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Δημιουργώ το δικό μου Wiki

45 λεπτά

Δημιουργώ ένα Wiki και την πρώτη μου ιστοσελίδα

Φύλλα Εργασίας

Φάση 1

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές την πλατφόρμα wikispaces, να δημιουργήσουν ένα wiki  και να δημιουργήσουν την πρώτη ιστοσελίδα. Θα συζητηθεί ο ρόλος του Διαχειριστή ενός wiki και τα δικαιώματα του.

Δραστηριότητα 1

Δημιουργώ το δικό μου wiki

Σε αυτή την δραστηριότητα θα γνωρίσετε το περιβάλλον wikispaces. Δημιουργήστε το δικό σας wiki συμπληρώνοντας   τα σωστά στοιχεία στα πεδία που πρέπει.

Άσκηση  1

Πώς είναι το περιβάλλον του Wikispace; Παίζω το παιχνίδι “Ανακαλύπτω τα στοιχεία ενός wiki”.

Οδηγίες

Ανοίξτε το φύλλο εργασίας με όνομα ”Φύλλο εργασίας 1” και ακολουθήστε τα βήματα 1 εώς 4.

Απαντούμε στις ερωτήσεις 1, 2 και 3 του φύλλου εργασίας 1.

Δραστηριότητα 2

Δημιουργώ την πρώτη μου ιστοσελίδα

Στην δραστηριότητα αυτή θα δημιουργήσετε μια ιστοσελίδα. Θα δημιουργήσετε μια νέα ιστοσελίδα, θα την ονομάσετε και θα εισάγετε απλά ένα μικρό κείμενο. Θα έρθετε σε επαφή με τις έννοιες Επεξεργασία –Edit και Προεπισκόπηση-Preview.

Οδηγίες

Ακολουθήστε τα βήματα 5 εως 13 από το “Φύλλο Εργασίας 1” για τη δημιουργία της ιστοσελίδας.

Άσκηση 2

Τι μάθαμε σήμερα; Λύνω την άσκηση “Μπορείς να βρεις την σημασία των παρακάτω λέξεων;”

 

Ανακαλύπτω τα στοιχεία ενός wiki

Διευκρίνιση: 
Εδώ θα δώ τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένα wiki

Μπορείς να βρείς την σημασία των παρακάτω λέξεων;

Διευκρίνιση: 
Πρέπει να ταιριάξεις τα σωστά.
Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ (Εκπαιδευτικός)