Μουσική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ακουστική αναγνώριση μουσικών οργάνων

30 λεπτά

Πληκτροφόρα έγχορδα

Στα πληκτροφόρα έγχορδα μουσικά όργανα, η παλμική κίνηση των χορδών προκαλείται με νύξη (νυκτά πληκτροφόρα έγχορδα) και με κρούση (κρουόμενα πληκτροφόρα έγχορδα). Κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον τρόπο παιξίματός τους.

Πληκτροφόρα έγχορδα

Νυκτά πληκτροφόρα έγχορδα όργανα Ευρωπαϊκής μουσικής

Κρουόμενα πληκτροφόρα έγχορδα όργανα Ευρωπαϊκής μουσικής

Εισαγωγή Καρτών Ερωτήσεων

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΟΥΚΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑΤΑ) (Συντονιστής)