Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Γεωλογικός χρόνος και γεωλογική ιστορία της Γης

45 λεπτά

1η διδακτική ώρα

Φύλλα Εργασίας

Διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών (10 λεπτά)

Φύλλο Εργασίας: ερωτήσεις 1,2,3

Δίνουμε στους μαθητές απολιθώματα ή δείχνουμε φωτογραφίες από απολιθώματα υδρόβιων οργανισμών και τους πληροφορούμε ότι αυτά βρέθηκαν στην ξηρά. Ζητάμε να σημειώσουν στο φύλλο εργασίας αυτό που νομίζουν ότι είναι τα απολιθώματα και τον τρόπο σχηματισμού τους. Ακολουθεί μια σύντομη έκφραση των απόψεών τους στην ολομέλεια και στη συνέχεια αναζητούν τον ορισμό του απολιθώματος. 

 

Σχηματισμός απολιθωμάτων στη θάλασσα (20 λεπτά)

Στόχος: Να περιγράφουν, σε γενικές γραμμές, τον τρόπο σχηματισμού των απολιθωμάτων

Φύλλο Εργασίας: ερωτήσεις 4,5

Οι μαθητές με την βοήθεια του εκπαιδευτικού περιηγούνται στην ιστοσελίδα Webgeology του Πανεπιστημίου του Tromsø στην ενότητα Geology and time και παρατηρούν τις κινούμενες αναπαραστάσεις Relative ages of sedimentary deposit, Fossils and depositional ages και στην ενότητα Mountain building την κινούμενη αναπαράσταση Continent Collisions. Απαντούν στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας. Ανακοινώνουν τις απαντήσεις τους στην ολομέλεια.

 

Σχετική και απόλυτη ηλικία των πετρωμάτων (15 λεπτά)

Στόχοι:
Να διακρίνουν και να περιγράφουν κριτήρια προσδιορισμού της σχετικής ηλικίας των γεωλογικών στρωμάτων. 
Να γνωρίζουν την ηλικία της Γης και τους τρόπους προσδιορισμού της ηλικίας των πετρωμάτων (σχετικά και απόλυτα).

Φύλλο Εργασίας: ερωτήσεις 6,7

Οι μαθητές με την βοήθεια του εκπαιδευτικού ολοκληρώνουν την περιήγησή τους στην ιστοσελίδα Webgeology του Πανεπιστημίου του Tromsø στην ενότητα Geology and time παρατηρώντας τις κινούμενες αναπαραστάσεις Fossils and depositional ages. Στην συνέχεια αναζητούν στο βιβλίο τους την απόλυτη ηλικία της Γης. Απαντούν στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας. Ανακοινώνουν τις απαντήσεις τους στην ολομέλεια.

 

Εικόνα: απολιθώματα

Σχηματισμός απολιθωμάτων - σχετική ηλικία (Πανεπιστήμιο Tromsø της Νορβηγίας)

Διευκρίνιση: 
Να χρησιμοποιηθούν οι κινούμενες αναπαραστάσεις που αναφέρονται στο κείμενο.

Σύγκρουση ηπείρων (Πανεπιστήμιο Tromsø της Νορβηγίας)

Διευκρίνιση: 
Να χρησιμοποιηθούν οι κινούμενες αναπαραστάσεις που αναφέρονται στο κείμενο.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)