Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Σπονδυλωτά κι ασπόνδυλα ζώα: Οι περιπτώσεις του λύκου και της μέλισσας

45 λεπτά

Γνωριμία με τα σπονδυλωτά και τα ασπόνδυλα ζώα

Φύλλα Εργασίας

Στόχοι

Οι μαθητές στην πρώτη φάση θα πρέπει:

  • Να γνωρίσουν τα σπονδυλωτά και τα ασπόνδυλα ζώα.

  • Να διακρίνουν και να ταξινομούν ζώα σε σπονδυλωτά και ασπόνδυλα.

 

Σύντομη περιγραφή δραστηριοτήτων

Αρχικά γίνεται η κοινοποίηση του θέματος και των στόχων. Ακολουθεί η διερεύνηση των πρότερων γνώσεων των μαθητών σχετικά με τα σπονδυλωτά και τα ασπόνδυλα ζώα. Έπειτα οι μαθητές εξετάζουν τον σκελετό ενός ψαριού και τον σκελετό του λύκου. Καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους και πραγματοποιούν συγκρίσεις. Στη συνέχεια, οι μαθητές διατυπώνουν τους ορισμούς των σπονδυλωτών και των ασπόνδυλων ζώων και ταξινομούν στις δύο  αυτές κατηγορίες ζώα που τους δείχνει ο εκπαιδευτικός. Παράλληλα συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας τους και εξασκούνται σε εφαρμογή που τους προτείνετε. Κατόπιν, δουλεύοντας στην ομάδα συμπληρώνουν στο φύλλο εργασίας τους κι άλλα παραδείγματα σπονδυλωτών κι ασπόνδυλων ζώων και τα ανακοινώνουν στην τάξη. Τέλος πραγματοποιείται ο έλεγχος των γνώσεων των μαθητών μέσα από διαδραστικές ασκήσεις αξιολόγησης.

Οργάνωση τάξης

Οι μαθητές της τάξης χωρίζονται σε ανομοιογενείς ομάδες των 3-4 ατόμων και η καθεμία έχει στη διάθεσή της έναν φορητό υπολογιστή (laptop) με σύνδεση στο διαδίκτυο. Παράλληλα δίνεται σε κάθε ομάδα τo Φύλλo Εργασίας 1.1 για να  τo συμπληρώσει.

Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως συντονιστής της εργασίας των ομάδων. Περιφέρεται από ομάδα σε ομάδα και παρεμβαίνει διακριτικά μόνο όταν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο.

1η Δραστηριότητα (Κοινοποίηση θέματος και στόχων)

2η Δραστηριότητα (Πρότερες γνώσεις)

3η Δραστηριότητα (Περιγραφή σκελετού)

Σκελετός ψαριού

Σχόλιο: 
Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Fish_anatomy#/media/File:Szkielet_dorsza.jpg

Σκελετός λύκου

Σχόλιο: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WolfSkelLyd1.png#/media/File:WolfSkelLyd1.png

4η Δραστηριότητα (Διατύπωση ορισμών)

Η σημασία της λέξης "σπονδυλωτός"

Διευκρίνιση: 
Αν δε γνωρίζετε τι είναι η σπονδυλική στήλη, ζητήστε βοήθεια από το δάσκαλό σας.
Σχόλιο: 
Πηγή: Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα: Το Λεξικό της Κοινής Ελληνικής

Η σημασία της λέξης "ασπόνδυλος"

Διευκρίνιση: 
Αν δε γνωρίζετε τι είναι η σπονδυλική στήλη, ζητήστε βοήθεια από το δάσκαλό σας.
Σχόλιο: 
Πηγή: Βικιλεξικό

5η Δραστηριότητα (Αναγνώριση σπονδυλωτών κι ασπόνδυλων ζώων)

Ποια ζώα είναι σπονδυλωτά και ποια ασπόνδυλα;

Σε ποια ζώα ανήκουν οι παρακάτω σκελετοί; Καταγράψτε τα στο φύλλο εργασίας.

Σχόλιο: 
Πηγή εικόνας: https://en.wikipedia.org/wiki/Snake#/media/File:Snake_Skeletons.jpg

6η Δραστηριότητα (Εφαρμογή «Οι ακτινογραφίες»)

«Οι ακτινογραφίες»

Διευκρίνιση: 
Ταξινομήστε τα ζώα σε σπονδυλωτά και ασπόνδυλα, τοποθετώντας τα στην κατάλληλη περιοχή.
Σχόλιο: 
Πηγή: http://photodentro.edu.gr/photodentro/MA-ZOA_pidx0037075/xrays.html

7η Δραστηριότητα (Καταγραφή σπονδυλωτών κι ασπόνδυλων ζώων)

Αξιολογήστε τις γνώσεις σας

Ποια από τα παρακάτω ζώα είναι σπονδυλωτά;

Ποια από τα παρακάτω ζώα είναι ασπόνδυλα;

Κάρτες Διαλόγου

Διευκρίνιση: 
Γυρίστε την κάρτα για να δείτε την απάντηση.

Παιχνίδι μνήμης

Διευκρίνιση: 
Αποκαλύψτε όλα τα ζευγάρια των καρτών. Αν σας άρεσε ξαναπαίξτε το.
Δημιουργός Σεναρίου: Αρχοντούλα Λαχανοπούλου (Εκπαιδευτικός)