Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Σπονδυλωτά κι ασπόνδυλα ζώα: Οι περιπτώσεις του λύκου και της μέλισσας

45 λεπτά

Ο λύκος, η περίπτωση ενός σπονδυλωτού ζώου

Φύλλα Εργασίας

Στόχοι

Οι μαθητές στη δεύτερη φάση θα πρέπει:

  • Να εξετάσουν τον λύκο ως ένα χαρακτηριστικό σπονδυλωτό ζώο.

  • Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που αφορούν ζώα υπό εξαφάνιση.

 

Σύντομη περιγραφή δραστηριοτήτων

Στην αρχή οι μαθητές ακούνε το ουρλιαχτό των λύκων και προσπαθούν να καταλάβουν για ποιο ζώο πρόκειται (αφόρμηση). Ακολουθεί η διερεύνηση των πρότερων γνώσεων των μαθητών σχετικά με τον λύκο με την τεχνική της ιδεοθύελλας. Στη συνέχεια με τη βοήθεια μιας διαδραστικής παρουσίασης οι μαθητές περιγράφουν το σώμα του λύκου και αποκτούν κάποιες γνώσεις για τη ζωή του. Μετά αντλούν πληροφορίες από το διαδίκτυο ή και το σχολικό βιβλίο και  συμπληρώνουν την ταυτότητα του λύκου στο Φύλλο Εργασίας 2.1. Συνεχίζουν με το  Φύλλο Εργασίας 2.2, όπου καταγράφουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες οι οποίες οδήγησαν στον κίνδυνο  εξαφάνισης του λύκου και τις προτάσεις τους για την  προστασία του λύκου. Παρουσιάζουν τις εργασίες τους στην ολομέλεια της τάξης. Κατόπιν γίνεται συζήτηση για το ρόλο του «κακού» λύκου στα παραμύθια κι αν αυτός υφίσταται στην πραγματικότητα. Τέλος πραγματοποιείται ο έλεγχος των γνώσεων των μαθητών μέσα από διαδραστικές ασκήσεις αξιολόγησης.

Οργάνωση τάξης

Οι μαθητές της τάξης χωρίζονται σε ανομοιογενείς ομάδες των 3-4 ατόμων και η καθεμία έχει στη διάθεσή της έναν φορητό υπολογιστή (laptop) με σύνδεση στο διαδίκτυο. Παράλληλα δίνονται σε κάθε ομάδα τα Φύλλα Εργασίας 2.1 και 2.2 για να  τα συμπληρώσουν.

Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως συντονιστής της εργασίας των ομάδων. Περιφέρεται από ομάδα σε ομάδα και παρεμβαίνει διακριτικά μόνο όταν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο.

1η Δραστηριότητα (Αφόρμηση)

Ποιο ζώο ακούγεται;

Διευκρίνιση: 
Ακούστε με προσοχή τον ήχο και βρείτε ποιο ζώο ακούγεται.
Σχόλιο: 
Πηγή ήχου: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wolf_howls.ogg

2η Δραστηριότητα (Πρότερες γνώσεις/ιδεοθύελλα)

3η Δραστηριότητα (Εξωτερική περιγραφή κι αρχικός προβληματισμός για τον τρόπο ζωής του λύκου)

Διαδραστική παρουσίαση για τον λύκο

4η Δραστηριότητα -Ταυτότητα λύκου (επεξεργασία, καταγραφή δεδομένων)

Ψηφιακό σχολείο-Διαδραστικά σχολικά βιβλία

Διευκρίνιση: 
Αντλήστε πληροφορίες για τον λύκο από την παρακάτω ιστοσελίδα.
Σχόλιο: 
Πηγή: Ψηφιακό σχολείο

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

Διευκρίνιση: 
Αντλήστε πληροφορίες για τον λύκο από την παρακάτω ιστοσελίδα.
Σχόλιο: 
Πηγή: http://www.arcturos.gr/animals/lykos

5η Δραστηριότητα (Κίνδυνοι εξαφάνισης και προτεινόμενες λύσεις)

6η Δραστηριότητα (Ο ρόλος του λύκου στα παραμύθια)

Σχόλιο: 
Σας προτείνουμε να διαβάσετε κι ορισμένα σύγχρονα παραμύθια για τον λύκο, όπου οι συγγραφείς κάνουν μία προσπάθεια να ανατρέψουν το ρόλο του «κακού» λύκου. Ζητήστε από το δάσκαλό σας να σας προτείνει μερικά ή ψάξτε μόνοι σας στο διαδίκτυο.

Αξιολογήστε τις γνώσεις σας

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής

Διευκρίνιση: 
Διαλέξτε τη σωστή απάντηση

Ερώτηση Αντιστοίχισης

Ερώτηση τύπου Σωστό/Λάθος

Ερώτηση Συμπλήρωσης Κενών

Δημιουργός Σεναρίου: Αρχοντούλα Λαχανοπούλου (Εκπαιδευτικός)