Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος

40 λεπτά

Ιδιότητα & χαρακτηριστικό μεσοκαθέτου ευθ τμ

Φύλλα Εργασίας

Κατανόηση και εξάσκηση στη βασική ιδιότητα μεσοκαθέτου.

Χαρακτηριστικό μεσοκαθέτου.

-----------------------------------------------------------

Στη φάση αυτή ο μαθητής θα συμπληρώσει το τρέχον φύλλο εργασίας.

Ιδιότητα μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)