Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

KOIΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

45 λεπτά

KOIΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα:

Α. Να κατανοήσουν την έννοια της κοινωνικής κινητικότητας και τα είδη της, να τη συσχετίσουν με  τα συστήματα κοινωνικής διαστρωμάτωσης μέσα από μια διαδραστική παρουσίαση και ένα διαδραστικό βίντεο.

Β. Να εφαρμόσουν τις παραπάνω έννοιες σε συγκεκριμένα παραδείγματα που περιλαμβάνονται σε κάρτες ερωτήσεων.

Γ. Να εργασθούν ομαδικά σε φύλλα εργασίας που επεξεργάζονται θέματα όπως τις ευκαιρίες κοινωνικής κινητικότητας στην Αμερική (φύλλο 1), τα εμπόδια και το ρόλο της πολιτείας στην ισότητα ευκαιριών (φύλλο 2) και να διαξάγουν ένα αγώνα επιχειρηματολογίας για τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες κινητικότητας στη χώρα μας σήμερα και παλαιότερα (φύλλο 3)

Συστήματα κοινωνικής διαστρωμάτωσης και κοινωνική κινητικότητα

Κοινωνική Κινητικότα (έννοια και είδη)

Περιπτώσεις κοινωνικής κινητικότητας

Διευκρίνιση: 
Απαντήστε γράφοντας μόνο ΑΝΟΔΙΚΉ ή ΚΑΘΟΔΙΚΗ ή ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Συντονιστής)