Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

KOIΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

20 λεπτά

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή γίνεται μια σύντομη ανακεφαλαίωση της ενότητας μέσω ενός διαδραστικού σχεδιαγράμματος και στη συνέχεια μια αξιολογείται η κατανόηση κάποιων σημείων της ενότητας μέσω ερωτήσεων συμπλήρωσης κενών.

Επίσης, οι μαθητές μπορούν να εκπονήσουν μια μικρή έρευνα στο τμήμα τους για τη διαγενεακή κινητικότητα στις οικογένειές τους (φύλλο εργασίας 1) και να προβληματιστούν γύρω από την αναπαραγωγή της κοινωνικής θέσης/ τάξης μέσα από μια αγγλική εικονογραφημένη ιστορία (φύλλο εργασίας 2).

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διευκρίνιση: 
Για περισσότερες επεξηγήσεις πατήστε στα επιμέρους διαδραστικά σημεία

ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Συντονιστής)