Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Όψεις της Βιομηχανικής Επανάστασης

10 λεπτά

Ο κόσμος πριν και μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση

Ο κόσμος πριν και μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση: Επίδειξη εικόνων Πριν και Μετά τη Βιομηχανική επανάσταση (εργασία, συγκοινωνίες, επικοινωνίες, πόλεις). Συζήτηση για εκείνους τους παράγοντες που επέφεραν τις αλλαγές και καταγραφή των απόψεων των παιδιών στον πίνακα (παραδοσιακό ή διαδραστικό).

Ο κόσμος πριν και μετά τη βιομηχανική επανάσταση

Διευκρίνιση: 
Εντοπισμός διαφορών του προβιομηχανικού και μεταβιομηχανικού κόσμου
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)