Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Όψεις της Βιομηχανικής Επανάστασης

70 λεπτά

Ομαδοκεντρική επεξεργασία δραστηριοτήτων

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές στη συγκεκριμένη φάση έχουν στη διάθεσή τους τα τελευταία 10 λεπτά της 1ης διδακτικής ώρας και ολόκληρη τη δεύτερη διδακτική ώρα. Έχει προηγηθεί της έναρξης του σεναρίου ο χωρισμός της τάξης σε ομάδες σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων μαθητών και αναλαμβάνουν, μέσα από συνεργατική δουλειά και εσωτερική διανομή ρόλων, να δουλέψουν πάνω στο φύλλο εργασίας που τους δίνεται. Αποστολή τους να δομήσουν πολυμεσική παρουσίαση, να αποκωδικοποιήσουν και να κατηγοριοποιήσουν πληροφορίες από τους σημειωτικούς πόρους που τους δίνονται και συνολικά να προσπελάσουν με ενεργητικό και βιωματικό τρόπο τις δραστηριότητες με σκοπό την οικοδόμηση των νέων γνωστικών δομών μέσα από τη διερεύνηση.

ΠΑΡΑΘΕΜΑ 1

ΠΑΡΑΘΕΜΑ 2

ΠΑΡΑΘΕΜΑ 3

ΠΑΡΑΘΕΜΑ 4

ΠΑΡΑΘΕΜΑ 5

ΠΑΡΑΘΕΜΑ 6

ΠΑΡΑΘΕΜΑ 7

ΠΑΡΑΘΕΜΑ 8

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)