Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

"Οι τέσσερις εποχές του χρόνου"

20 λεπτά

Κατασκευή κολλάζ.

Φύλλα Εργασίας

Ο δάσκαλος ανοίγει ένα αποθηκευμένο αρχείο στο περιβάλλον του kidspiration  . Οι μαθητές θα  βρουν τέσσερα  άδεια σύνολα όπου το καθένα φέρει και την ονομασία μιας εποχής. Καλούνται οι μαθητές να γεμίσουν κάθε σύνολο με εικόνες που διαθέτει η βιβλιοθήκη του kidspiration.Κατά τη διάρκεια ο δάσκαλος παρατηρεί πώς εργάζεται η κάθε ομάδα . Όταν τα παιδιά ολοκληρώσουν εκτυπώνουν τις εργασίες τους και δημιουργούν κoλάζ για κάθε εποχή.(μπορεί και την ώρα της αισθητικής αγωγής να συνεχιστεί η δραστηριότητα).

 

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)