Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

"Οι τέσσερις εποχές του χρόνου"

25 λεπτά

Προβολή video - παραγωγή γραπτού λόγου

Φύλλα Εργασίας

 Ο δάσκαλος έχει αποθηκευμένο στον υπολογιστή  το video του μύθου της Περσεφόνης. Τα παιδιά το παρακολουθούν με τη βοήθεια του projector και αφού ακολουθεί συζήτηση και ερωτήσεις κατανόησης . Ζητάει από τα παιδιά να σειροθετήσουν εικόνες του παραμυθιού  που  ο εκπαιδευτικός είχε ήδη πλαστικοποιήσει. Στη συνέχεια κάθε ομάδα με οδηγό τις εικόνες αφηγείται το μύθο. Ο δάσκαλος συμβουλεύει, υποστηρίζει, ενθαρρύνει και επιβραβεύει τις προσπάθειες των παιδιών.(γλώσσα).Εργασία για το σπίτι: να ανατρέξουν στο διαδίκτυο και να φέρουν πληροφορίες για την Περσεφόνη ή τη Δήμητρα.

Ο δάσκαλος βάζει στα παιδιά ν’ ακούσουν «τις τέσσερις εποχές» του Vivaldi και βρίσκει την ευκαιρία να πει στα παιδιά ότι οι εποχές αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες οι οποίοι δημιούργησαν. Στη συνέχεια τους προτρέπει να ανοίξουν ένα αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή όπου έχει αποθηκεύσει πίνακες διάσημων ζωγράφων σχετικούς με τις εποχές.  Αφού τα παιδιά τους παρατηρήσουν και συζητήσουν αυτά που τους εντυπωσίασαν ή τους προκάλεσαν απορίες, ο δάσκαλος μοιράζει φύλλα όπου ζητά από τους μαθητές να φτιάξουν το δικό τους ποίημα .

Η απαγή της Περσεφόνης

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)