Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

"Οι τέσσερις εποχές του χρόνου"

30 λεπτά

Δραματοποίηση παραμυθιού.

Φύλλα Εργασίας

 Ο εκπαιδευτικός έχει φέρει στην τάξη βιβλία  σχετικά με  τους μήνες και τις εποχές. Καλεί τους μαθητές να τα διαβάσουν και να  βρουν σχετικό υλικό και να το ομαδοποιήσουν σε αινίγματα, παροιμίες, ποιήματα και να  τα αναγνώσουν στην τάξη .

: Ο δάσκαλος ζητά από τα παιδιά να ανατρέξουν στο διαδίκτυο και στη μηχανή αναζήτησης google. gr να πληκτρολογήσουν : «η κυρά  καλή και οι δώδεκα μήνες! οι παραμυθάδες». Δίνει συγκεκριμένες διευθύνσεις γιατί οι μαθητές είναι μικροί σε ηλικία. Ζητά από τα παιδιά  στη συνέχεια να κατονομάσουν τους 12 μήνες. Δραματοποιούν το παραμύθι  στην τάξη αναλαμβάνοντας ρόλους.

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)