Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Getting to know our Internet habits: the mischievous side of social media

45 λεπτά

Follow-up activities and homework assignment

Φύλλα Εργασίας

At this stage, students are assessed as to the newly-acquired vocabulary. Two of the activities are interactive ones, and another three are given as homework. As an extra in-class activity, students may comment on the pictures or the captions in the comic strip images which accompany their worksheets.

A recent survey on teens and social media

Σχόλιο: 
source: www. pewinternet.org/2015/04/09/teens-social-media-technology-2015

Collocations: make meaningful combinations by choosing the correct answer.

Keep calm

Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία-Φωτεινή Χαλαστάνη (Εκπαιδευτικός)