Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τα ποτάμια της Αφρικής – Αίγυπτος - Νείλος

65 λεπτά

Η κυρίως διδασκαλία - Οι Δραστηριότητες

Φύλλα Εργασίας

Περιγραφή των δραστηριοτήτων 

Η θέση των 4 μεγαλύτερων ποταμών της Αφρικής

Σχόλιο: 
Οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά. Ο εκπαιδευτικός φροντίζει ώστε να δίνεται ο λόγος και στους μαθητές που είναι "αδύνατοι" ή που διστάζουν να συμμετέχουν

Εικόνα 1: Γεωμορφολογικός χάρτης Αφρικής - Φωτόδενδρο

Εικόνα 2: Πολιτικός χάρτης Αφρικής - Φωτόδενδρο

Εικόνα 3: Γεωμορφολογικός Πολυχάρτης Αφρικής-φωτόδενδρο

Η αιτιολόγηση της διαφορετικής παροχής Νείλου -Κόνγκου

Σχόλιο: 
Η συζήτηση μπορεί να συμπεριλάβει και απαντήσεις σε άλλες σχετικές απορίες-ερωτήματα των μαθητών

Πίνακας παροχής ποταμών

Διευκρίνιση: 
Πηγή: Προηγούμενο σχολικό βιβλίο της Α’ Γυμνασίου (Καραμπάτσα και συν., 2000, σελ. 64)

Εικόνα 4: Χάρτης ζωνών βλάστησης - Αφρική & ποτάμια

Εικόνα 5: Χάρτης κλιματικών ζωνών - Αφρική & ποτάμια

Εικόνα 6: Χάρτης βροχοπτώσεων - Αφρική & ποτάμια

Η σημασία του Νείλου και η επίδρασή του στη ζωή των Αιγυπτίων

Σχόλιο: 
Αν το μάθημα γίνει στο εργαστήριο πληροφορικής όπου ο κάθε μαθητής μπορεί να έχει πρόσβαση σε υπολογιστή (στο περιβάλλον Google Earth και στο διαδίκτυο, τότε η πλοήγηση (πτήση) της κάθε ομάδας πάνω από τον Νείλο γίνεται αυτόνομα

Αλληλεπίδραση ανθρώπου-φυσικού περιβάλλοντος - η περίπτωση Νείλου-Αιγυπτίων

Σχόλιο: 
Ως μαθησιακό υλικό της δραστηριότητας, κυρίως χρησιμοποιούνται τα ένθετα του σχολικού βιβλίου. Οι μαθητές, συνεργαζόμενοι στην ομάδα τους τα μελετούν, τα συζητούν και ανακοινώνουν/συζητούν τις απαντήσεις/συμπεράσματά τους στην ολομέλεια της τάξης

Η σημασία των ποταμών Νίγηρα, Κόγκου και Ζαμβέζη

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)