Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τα Μαθηματικά μέσα από την Τέχνη

30 λεπτά

Επιτόπιες επισκέψεις σε μουσεία

Δεδομένου ότι η εμπλοκή μαθητών σε ένα πολιτιστικό πρόγραμμα είναι προαιρετική και συντελείται μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος τους σχολείου, θα πρέπει το πρόγραμμα να στηρίζεται σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, να υποστηρίζει την ενεργητική συμμετοχή και την αυτενέργεια των μαθητών και τη βιωματική προσέγγιση της διδασκαλίας. Με αυτό τον τρόπο η μάθηση γίνεται ενιαφέρουσα και ουσιαστική για τους μαθητές. Σε αυτό το πλαίσιο, κρίνεται απαραίτητη η επιτόπια βιωματική διαδραστική συμμετοχή των μαθητών.

Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο για τις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος η υλοποίηση δύο τουλάχιστον επισκέψεων. Ενδεικτικά προτείνουμε: 

1.Επίσκεψη στο Μουσείο Ηρακλειδών και ενασχόλησή μαθητών με τα αλληλεπιδραστικά εκθέματα που κάνουν τέχνη με μαθηματικά : γραμμές, οφθαλμαπάτες, προοπτική, τέχνη και τεχνολογία, συμμετρίες και μοτίβα, μαθηματικά στη φύση και στην τέχνη, χρυσή τομή, ακολουθία Fibonacci, Τρίγωνα  Pascal κ.α.

2. Επίσκεψη στην εστία Επιστημών:μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και δημιουργικά παιχνίδια οι μαθητές πειραματίζονται, διερευνούν, προβληματίζονται, κατασκευάζουν , κατανοούν...

Με την ολοκλήρωση των επισκέψεων οι μαθητές έχουν πάρει γνώσεις και ερεθίσματα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στη ολομέλεια για συζήτηση και ανάλυση

Η οργάνωση  της φάσης αποτελεί κυρίως εργασία του εκπαιδευτικού, άρα δεν δαπανάται έκπαιδευτικός χρόνος για αυτή τη φάση πέραν των 30 λεπτών για ενημέρωση-συντονισμό με τους μαθητές. Η υλοποίηση της φάσης γίνεται σε προγραμματισμένες ημερήσιες διδακτικές επισκέψεις

μια μέρα στο μουσείο !!!

Διευκρίνιση: 
μια μέρα στο μουσείο Ηρακλειδών: βόλτα και δράση στην καρδιά του Θησείου!!!!!!!!!
Σχόλιο: 
πάρτε μαζί σας φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες!!!

μια μέρα στην εστία επιστημών

Διευκρίνιση: 
πειράματα και παιχνίδια!!!!!πού είναι το φ; πω΄ς βγαίνει το π; το κουνουπίδι είναι φράκταλ;;;;;;
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΗΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΜΠΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)
ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Συντονιστής)