Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

A day at the museum

25 λεπτά

D. Evaluation

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές καταθέτουν τις απόψεις τους ως προς τις γνώσεις και τις δεξιότητες  που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου εργασίας και συμμετέχουν σε έρευνα μέσω ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να διαμορφωθεί μέσω των Google forms και να αναρτηθεί στο ιστολόγιο της τάξης για να είναι προσβάσιμο από όλους.

Δημιουργός Σεναρίου: Θεοδώρα Γκένιου (Εκπαιδευτικός)