Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΚΛΙΜΑ-ΚΑΙΡΟΣ, ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

45 λεπτά

Μελέτη παραγόντων που διαμορφώνουν το κλίμα

Φύλλα Εργασίας

Επισκέπτονται το δικτυακό τόπο "Φωτόδεντρο" και αναπαράγουν την εφαρμογή που βρίσκεται στη διεύθυνση η οποία περιλαμβάνει κλιματικό χάρτη και γραφήματα θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων για διάφορες πόλεις της Ελλάδας:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2856

Οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν σε φύλλο εργασίας τα δεδομένα των γραφημάτων των μέσων θερμοκρασιών Ιανουαρίου και Ιουνίου δύο περιοχών (πχ. Ιωάννινα, Κοζάνη) ώστε να εκφράσουν απόψεις σχετικά με τους λόγους που παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στο ύψος των βροχοπτώσεων. Ύστερα, καλούνται να εξετάσουν τα γραφήματα δύο άλλων πόλεων (πχ. Σέρες και Καβάλα) ώστε να αντιληφθούν την επίδραση της απόστασης από τη θάλασσα στην διαμόρφωση της θερμοκρασίας.

Προς επίλυση των παραπάνω προβληματισμών, οι μαθητές καλούνται να επισκεφθούν το δικτυακό τόπο "Φωτόδεντρο" και να αναπαράγουν την εφαρμογή που βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2860

και αφορά στην επίδραση της οροσειράς της Πίνδου στο κλίμα της Ελλάδας.

Με τη μελέτη της εφαρμογής μπορεί να εξηγηθεί η συμβολή των τοπικών συνθηκών στη διαμόρφωση του κλίματος μιας περιοχής.

Επιπροσθέτως, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η διαφοροποίηση κάποιων μετεωρολογικών στοιχείων όπως η ένταση του ανέμου μπορεί να αλλάξει τον καιρό ενώ εάν είναι σύνηθες εποχικό χαρακτηριστικό και το κλίμα μιας περιοχής.

 

Κλιματικός χάρτης της Ελλάδας

Διευκρίνιση: 
Θερμοκρασίες-βροχόπτωση πόλεων

Η οροσειρά της Πίνδου

Διευκρίνιση: 
Παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα ενός τόπου
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΟΣΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)