Διαθεματικό (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Λέσβος: Ο τόπος που μεγάλωσα....

45 λεπτά

Ανακαλύπτοντας την κρυμμένη γοητεία της Λέσβου…

Φύλλα Εργασίας

Στη δεύτερη φάση του σεναρίου οι μαθητές εργαζόμενοι σε τέσσερις ομάδες παρακινούνται να ανακαλύψουν τις άγνωστες ομορφιές της Λέσβου. Πιο συγκεκριμένα, διανέμονται στους μαθητές δύο φύλλα εργασίας. Το ένα έχει ως θέμα «Ανακαλύπτοντας τις άγνωστες φυσικές ομορφιές της Λέσβου» (κοινό φύλλο εργασίας για τις ομάδες Α΄ και Β΄΄) και το δεύτερο «Ανακαλύπτοντας σπάνια ήθη και έθιμα της Λέσβου» (κοινό φύλλο εργασίας για τις ομάδες Γ΄ και Δ΄). Οι μαθητές όλων των ομάδων, αφού συλλέξουν στοιχεία για το θέμα που ερευνούν, θα αποτυπώσουν/οπτικοποιήσουν μέσω συγκεκριμένου εργαλείου web2 τα αποτελέσματα της μελέτης τους. Παράλληλα, καλούνται να συνθέσουν ψηφιακό κείμενο για το συγκεκριμένο θέμα και να το αναρτήσουν στο wiki της τάξης τους με στόχο τη συνεργατική ολοκλήρωσή του.

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)