Γαλλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ensemble on va plus loin !

45 λεπτά

Solidarité comme on dit amitié et amour!

Φύλλα Εργασίας

Ο Aziz και η Malala αφού πέρασαν μερικές μέρες στο Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών ανακοίνωσαν στους Έλληνες φίλους τους την απόφασή τους να πάνε σε ένα ελληνικό σχολείο. Ο Σωτήρης και η Αγάπη αναλαμβάνουν να τους υποδεχθούν και να τους βοηθήσουν  να βρουν γρήγορα φίλους.

Δραστηριότητα 1:Ετοιμάζουν  την υποδοχή τους στο σχολείο τους μαζί με τους συμμαθητές τους.Φτιάχνουν μια μεγάλη αφίσα για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους σε αυτά τα παιδιά,γράφοντας μια αφρικάνικη παροιμία.Ακολουθεί συζήτηση για τη δύναμη που έχουν οι άνθρωποι όταν ενώνονται και αναζητούνται ανάλογες παροιμίες στα ελληνικά.

Δραστηριότητα 2:Οι μαθητές καλούνται να εκφράσουν το νόημα της λέξης αλληλεγγύη και να βρουν συνώνυμα στη γαλλική γλώσσα.Για το σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα λεξικά:

<http://www.google.com/language_tools?hl=fr>21
 το Larousse : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
 τη γαλλική έκδοση της Wikipedia:<http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal

στη συνέχεια αφού συγκεντρώσουν ανά ομάδες τα συνώνυμα περνάνε στη φάση της αξιολόγησης κάνοντας δραστηριότητα επιλογής λέξεων.Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να αναζητήσουν στο διαδίκτυο πληροφορίες για τη μέρα της Αλληλεγγύης και φιλοτεχνούν αφίσα με τα συνώνυμά της κάνοντας προτάσεις για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων την εν λόγω μέρα.
Οργανώνουν μαζί με τους συμμαθητές τους ένα παζάρι με βιβλία που έχουν ήδη διαβάσει με σκοπό να συγκεντρώσουν χρήματα για να αγοραστούν είδη πρώτης ανάγκης για την οικογένεια της Malala και του Aziz.Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες organisateurs,fournisseurs des livres,vendeurs,dessinateurs και δημιουργούν ένα επιχειρηματικό πλάνο.

Δραστηριότητα 3:Γίνεται προβολή διαδραστικού vidéo όπου οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν τις πολιτισμικές διαφορές που έχουν οι ήρωες με τους αφρικανούς φίλους τους.Ανά ομάδες καταγράφουν τις διαφορές και τις συγκρίνουν με τις δικές τους πολιτισμικές συνήθειες.Τέλος γίνεται αξιολόγηση της κατανόησης με διαδραστική άσκηση του vidéo.Μπορεί να γίνει χρήση του fiche pédagogique από το site :citoyen de demain / ( φύλλο εργασίας 1)  © www.citoyendedemain.net 2008.

Ερευνητικό project: Μπορείτε να εστιάσετε στα πολιτισμικά στοιχεία του Μάλι και των χωρών της Γαλλοφωνίας της Αφρικής, που παρουσιάστηκαν κατά την πρώτη και τρίτη φάση του σεναρίου  για να ξεκινήσετε ένα σχέδιο εργασίας  (νόμισμα, σημαία, γλώσσες, τοποθεσία, πολιτισμικές ιδιεταιρότητες ,γαστρονομία).

Tout seul on va plus vite,ensemble on va plus loin (proverbe africain)

Διευκρίνιση: 
Ο Σωτήρης και η Αγάπη ζωγραφίζουν μαζί με τους συμμαθητές τους μια αφίσα με μια αφρικάνικη παροιμία που τους έμαθαν οι φίλοι τους Malala και Aziz.

Solidarité comme .......

Διευκρίνιση: 
Ο Σωτήρης και η Αγάπη συζητούν με τους συμμαθητές τους για την αλληλεγγύη.Τι μπορεί να σημαίνει;

L'affiche de la solidarité

Διευκρίνιση: 
Ο Σωτήρης και η Αγάπη μαζί με τους συμμαθητές τους φτιάχνουν μια αφίσα για τη μέρα της αλληλεγγύης.Σύρε το ποντίκι πάνω στην αφίσα για να μάθεις για τη διεθνή μέρα της Αλληλεγγύης

La foire de la solidarité

Διευκρίνιση: 
Οργανώνετε μαζί με τους συμμαθητές σας ένα παζάρι με βιβλία που έχετε ήδη διαβάσει με σκοπό να συγκεντρώσετε χρήματα για να αγοραστούν είδη πρώτης ανάγκης για την οικογένεια της Malala και του Aziz.

Sous un autre toit l'autre, c'est toi!

Διευκρίνιση: 
Παρατηρήστε προσεκτικά το βίντεο και βρείτε ποιες συνήθειες συναντούν οι πρωταγωνιστές στο σπίτι των φίλων τους από το Μάλι. Στη συνέχεια συγκρίνετε αυτές με τις δικές σας.
Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΟΜΒΟΚΗ (Εκπαιδευτικός)