Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ψηφιακό λεξικό οικονομικών όρων

30 λεπτά

Παρουσίαση εργασιών

Σκοπός της 3ης Φάσης του σεναρίου είναι η παρουσίαση των εργασιών των μαθητών. Ειδικότερα επιδιώκεται οι μαθητές να κοινοποιήσουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους, να επιχειρηματολογήσουν για το περιεχόμενό της, να έχουν αυτοπεποίθηση και να υποστηρίξουν τις απόψεις τους, να αναπτύξουν την αυτό-έκφραση και την επικοινωνία μεταξύ τους.

Δραστηριότητα 4η

Κατά την τρίτη διδακτική ώρα λοιπόν κάθε ομάδα θα παρουσιάσει το έργο της, θα δεχθεί ερωτήσεις και θα κάνει σχόλια για το περιεχόμενο των καταχωρίσεών της στο wiki.

Δημιουργός Σεναρίου: Γεωργία Καζάκου (Εκπαιδευτικός)