Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

10 λεπτά

Αξιολόγηση και επέκταση του σεναρίου

Φύλλα Εργασίας

Εδώ δίνεται ένα φύλλο αξιολόγησης στους μαθητές με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων που τέθηκαν στην αρχή του σεναρίου.

Τέλος μπορούν οι μαθητές να εκπονήσουν διαθεματική εργασία ΄Η Μεσόγειος μέσα από τα τραγούδια της με το μάθημα της Μουσικής'.

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΡΗ (Εκπαιδευτικός)