Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ανθρώπων Έργα ζητώ...

15 λεπτά

Αφόρμηση

Φύλλα Εργασίας

Με αφορμή την εικόνα ενός αρχαίου Ναού που είναι έτοιμος να πέσει, ο εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές, εφαρμόζοντας τη στρατηγική του καταιγισμού ιδεών, να αναφέρουν ό,τι τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούν τη λέξη πολιτισμός. Αφού οι μαθητές εκφράσουν κάποιες από τις ιδέες τους, τους δίνεται η δυνατότητα να ''αποκαλύψουν'' τα στοιχεία του πολιτισμού που κρύβονται στην εικόνα. Στη συγκεκριμένη εικόνα οι 3 από τους 8 πυλώνες είναι έτοιμοι να πέσουν. Σε αυτούς, λοιπόν, επιλέγουμε να βάλουμε στοιχεία του πολιτισμού που αρχίζουν να εξαλείφονται, όπως οι ενδυμασίες, η γλώσσα και τα μνημεία.

Με τον τρόπο αυτό θα προκύψει ένας "εικονικός" ορισμός του πολιτισμού. Έχοντας κατανοήσει οι μαθητές την έννοια αυτή, καλούνται να αναπαραγάγουν ένα στοιχείο πολιτισμού της περιοχής τους αξιοποιώντας τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες (Φύλλο Εργασίας). 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διευκρίνιση: 
Ανακαλύψτε τα βασικά στοιχεία του πολιτισμού. Ταιριάζουν με τις δικές σας ιδέες;
Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΚΑΣ (Εκπαιδευτικός)