Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ανθρώπων Έργα ζητώ...

30 λεπτά

Χωρισμός ομάδων και έρευνα πεδίου

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή γίνεται ο χωρισμός των ομάδων προκειμένου να προχωρήσουμε στην περαιτέρω έρευνα των στοιχείων του πολιτισμού που καταγράφηκαν στη φάση της αφόρμησης. Κριτήριο για το χωρισμό των ομάδων θα αποτελέσει το ενδιαφέρον που εκδήλωσε ο κάθε μαθητής ανάλογα με το στοιχείο πολιτισμού που επέλεξε να σχεδιάσει στο φύλλο εργασίας της προηγούμενης φάσης.

Στη συνέχεια, κάθε ομάδα αναλαμβάνει να ερευνήσει, μέσω διαδικτύου, το πεδίο ενδιαφέροντός της. Ο εκπαιδευτικός επισημαίνει στους μαθητές ότι η έρευνα προσανατολίζεται στη δημιουργία μιας mini ηλεκτρονικής Λαογραφικής Εγκυκλοπαίδειας. Ταυτόχρονα, δίνονται διάφορες πηγές για κάθε στοιχείο πολιτισμού προκειμένου να λειτουργήσουν ως έναυσμα της ερευνητικής διαδικασίας, χωρίς αυτό ωστόσο να σημαίνει ότι τίθενται περιορισμοί ως προς την αναζήτηση νέων (Φύλλο Εργασίας).

Προτεινόμενη πηγή

Προτεινόμενη πηγή

Προτεινόμενη πηγή

Προτεινόμενη πηγή

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΚΑΣ (Εκπαιδευτικός)