Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ανθρώπων Έργα ζητώ...

50 λεπτά

Παρουσίαση Εγκυκλοπαίδειας και Αξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή η κάθε ομάδα θα παρουσιάσει στις υπόλοιπες την Εγκυκλοπαίδεια που έφτιαξε. Παράλληλα, θα δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να κάνουν ερωτήσεις στην ομάδα που παρουσιάζει κάθε φορά. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ο εκπαιδευτικός θα προχωρήσει στο στάδιο της αξιολόγησης της προσφερθείσας γνώσης αλλά και σε αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου. 

Άσκηση 1

Διευκρίνιση: 
Κάντε την παρακάτω αντιστοίχιση

Άσκηση 2

Διευκρίνιση: 
Δείτε το βίντεο κι απαντήστε σωστά στις ερωτήσεις που θα εμφανιστούν.

Άσκηση 3

Διευκρίνιση: 
Συμπληρώστε την σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση
Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΚΑΣ (Εκπαιδευτικός)