Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΕΞΩΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

45 λεπτά

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ - ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

Φύλλα Εργασίας

(Ακολουθείται η μεθοδολογία της ‘χιονοστιβάδας’: οι μαθητές δουλεύουν ατομικά, στη συνέχεια σε ζεύγη και μετά σε τετράδες).

Αρχικά μοιράζεται το Φύλλο Εργασίας της Γ’ Φάσης (επισυνάπτεται) σε κάθε μαθητή/ρια και δίνονται 5 λεπτά για τη συμπλήρωσή του. Στη συνέχεια οι μαθητές σε ζεύγη διασταυρώνουν τις απαντήσεις τους (διάρκεια: 5’). Αμέσως μετά τα ζεύγη ενώνονται σε τετράδες, επιβεβαιώνουν τις σωστές απαντήσεις και τις ανακοινώνουν στην ολομέλεια (διάρκεια: 10’). Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας ο εκπαιδευτικός περνά από τα ζεύγη και τις τετράδες και παρέχει διευκρινίσεις ή σημειώνει ερωτήσεις των μαθητών ώστε να τις συζητήσουν στη συνέχεια στην ολομέλεια (πιθανές ερωτήσεις για συζήτηση: «είναι αλήθεια ότι «οι άντρες δεν κλαίνε»; «πρέπει να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας ή όχι και γιατί;») Είναι σημαντικό να δοθούν τουλάχιστον δέκα λεπτά για συζήτηση - αναστοχασμό (συνολική διάρκεια δραστηριότητας μαζί με την τελική συζήτηση: 35’)

Αμέσως μετά από αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης – Ανατροφοδότησης (επισυνάπτεται) ατομικά (διάρκεια: 10 λεπτά). Τους διευκρινίζεται ότι οι ερωτήσεις αφορούν ολόκληρη τη διδακτική ενότητα ‘Εξωλεκτική Επικοινωνία’ (δηλαδή και τις τρεις φάσεις που περιγράφονται στο ψηφιακό σενάριο.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΖΙΑΝΗ (Εκπαιδευτικός)