Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

The Caretta Caretta Sea Turtle

10 λεπτά

Caretta facts: Reading game

Υπάρχουν τρεις ομάδες προτάσεων με πληροφορίες για τη θαλάσσια χελώνα caretta caretta. Σε κάθε ομάδα υπάρχουν τρεις προτάσεις. Μόνο σε μία ομάδα οι τρεις προτάσεις είναι σωστές. Οι μαθητές επιλέγουν την ομάδα με τις τρεις σωστές προτάσεις.

What is true about the sea turtle caretta caretta?

Δημιουργός Σεναρίου: Σοφία Σαμδανίδου (Εκπαιδευτικός)