Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το παιδί και η παιδική ηλικία μέσα από τη Νεοελληνική ζωγραφική

45 λεπτά

Παρουσίαση θέματος - Ανάλυση

Φύλλα Εργασίας

Παρουσιάζουμε στα παιδιά το θέμα «Το παιδί και η παιδική ηλικία μέσα από τη Νεοελληνική ζωγραφική», αναλύοντας τη διαδρομή που έχουμε δημιουργήσει. Κατόπιν δίνουμε το φύλλο εργασίας, επιδιώκοντας να γίνει σύνδεση με την εικόνα του παιδιού σήμερα και τις αναπαραστάσεις της παιδικής ηλικίας στη σύγχρονη κοινωνία.

Το παιδί και η παιδική ηλικία μέσα από τη Νεοελληνική ζωγραφική

Διευκρίνιση: 
Αναλυτικός διαχωρισμός των έργων που διαπραγματεύονται το παιδί και την παιδική ηλικία στη Νεοελληνική ζωγραφική.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)