Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ένωση δύο εικόνων στη ζωγραφική των Windows

15 λεπτά

Βιντεομάθημα: Ένωση εικόνων με τη Ζωγραφική

Αρχικά ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το θέμα και το βασικό σκοπό της διδασκαλίας.

Οι μαθητές/τριες -κατά προτίμηση μεμονωμένα στη φάση αυτή- εμπλέκονται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, οικοδομώντας μόνοι τους τη νέα γνώση μέσω της υλοποίησης των παρακάτω δραστηριοτήτων:

1. Υλοποιούν τη διαδραστική εφαρμογή του φωτόδεντρου "Ένωση εικόνων με τη ζωγραφική"  στην οποία καλούνται μέσω προσομοίωσης να εφαρμόσουν τη διαδικασία δημιουργίας μιας εικόνας μέσω της ένωσης δύο άλλων εικόνων.

2. Μετά την ολοκλήρωση του βιντεομαθήματος απάντούν σε ερωτήσεις -επιλέγοντας τη σωστή απάντηση κάθε φορά- προκειμένου να αντιληφθούν πληρέστερα τις ενέργειες που πρέπει να εφαρμόσουν για την υλοποίηση της παραπάνω διαδικασίας.

1. Συνδυασμός δύο εικόνων μέσω της εφαρμογής "Ζωγραφική" των Windows.

Διευκρίνιση: 
Για να υλοποιήστε σωστά τη διαδραστική παρουσίαση, ακολουθείστε τις οδηγίες στο κάτω μέρος της οθόνης.

2. Ερωτήσεις εμπέδωσης

Διευκρίνιση: 
Για να απαντήσετε σωστά στις παρακάτω ερωτήσεις, μπορείτε αν θέλετε να ξαναϋλοποιήσετε τη δραστηριότητα 1.
Δημιουργός Σεναρίου: Αναστασία Μπάρτζη (Εκπαιδευτικός)