Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Πυθαγόρειο θεώρημα

15 λεπτά

Διερεύνηση Πυθαγορείου Θεωρήματος

Φύλλα Εργασίας

Το Πυθαγόρειο Θεώρημα μπορεί να διατυπωθεί μέσω από μία διαδικασία γεωμετρικής «ανακάλυψης», η οποία δίνει επιπλέον την ευκαιρία να επεξηγούμε το σχετικό θεώρημα. Στη συνέχεια, καλούμαστε να μετατρέψουμε τη σχέση των εμβαδών σε αλγεβρική σχέση μεταξύ των πλευρών.

Βάσει του παραπάνω πλαισίου αρχικά παρακολουθούμε ένα εκπαιδευτικό βίντεο που έχει αναπτυχθεί από την εκπαιδευτική τηλεόραση. Συζητάμε τρόπους αντιμετώπισης της προβληματικής κατάστασης και στη συνέχεια βλέπουμε τον τρόπο αντιμετώπισης. Ακολούθως, εργαζόμαστε σε ένα μικροπείραμα που έχει αναπτυχθεί με σκοπό να διερευνήσουμε και να "αποδείξουμε" γεωμετρικά το Πυθαγόρειο Θεώρημα. Εργαζόμαστε κατά ζεύγη, όπου μας έχει παραχωρηθεί ένας υπολογιστής και καλούμαστε

α) να απαντήσουμε στις ερωτήσεις 1-4 του φύλλου εργασίας,

β) να εργαστούμε με τη βοήθεια του λογισμικού GeoGebra και ενός μικροπειράματος ώστε να διερευνήσουμε με ψηφιακά εργαλεία ένα πρόβλημα που περιλαμβάνεται στο σχολικό βιβλίο,

γ) να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο για να επαναπροσεγγίσουμε το Πυθαγόρειο Θεώρημα και

δ) να ολοκληρώσουμε την 1η φάση με την καταγραφή της αντίστοιχης αλγεβρικής σχέσης.

Πρόσωπα και επιστήμες - Πυθαγόρας

Διερεύνηση Πυθαγορείου Θεωρήματος

Παρουσίαση του Πυθαγορείου Θεωρήματος

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΥΚΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)