Μελέτη Περιβάλλοντος (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Σχολικός Κήπος

45 λεπτά

Ανάπτυξη και φροντίδα των φυτών

Μετά τη διαμόρφωση του σχολικού κήπου και το φύτεμα λουλουδιών και φυτών, προκύπτει το ερώτημα: ‘’Με ποιον τρόπο αναπτύσσονται και συντηρούνται τα φυτά;”. Ο/η εκπαιδευτικός προκειμένου να βοηθήσει τα παιδιά να ανακαλύψουν την γνώση σχετικά με το ερώτημα αυτό, τους διαβάζει το βιβλίο: ’’Μεγαλώνει, μεγαλώνει το φυτό’’ του Σαμ Γκόντουιν. Ακoλουθεί συζήτηση για τα στάδια ανάπτυξης των φυτών, δραματοποίηση και ζωγραφική τους από τα παιδιά. Στη συνέχεια, μετά από παρότρυνση του/της εκπαιδευτικού τα παιδιά προβαίνουν στην δημιουργία ψηφιακής ιστορίας για ένα σποράκι που μεγαλώνει και γίνεται λουλούδι. Με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού, τα παιδιά σαρώνουν τις ζωγραφιές με τα στάδια που ήδη έχουν φτιάξει, τις εισάγουν στο πρόγραμμα "δημιουργία ψηφιακής ιστορίας", υπαγορεύουν υπότιτλους και επιλέγουν μουσική επένδυση για την ιστορία. Στο τέλος, τα παιδιά κατανοούν την χρησιμότητα του ήλιου και του νερού για την ανάπτυξη και τη διατήρηση των φυτών. Για το λόγο αυτό, αποφασίζουν να τα ποτίζουν συχνά  και να τα περιποιούνται.

Εναλλακτικά, η δραστηριότητα αυτή μπορεί να υλοποήθει με χρήση του πρόγραμματος Movie Maker για τη δημιουργία βίντεο με τίτλο "Πώς μεγαλώνει ένας σπόρος!".

 

Ένα σποράκι μεγαλώνει...

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)