Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Στα ρηχά ή στα βαθιά

20 λεπτά

Το βάρος του υγρού

Φύλλα Εργασίας

Η συγκεκριμένη φάση διερευνά το ρόλο του υγρού στην τιμή της υδροστατικής πίεσης. Η διερεύνηση μπορεί να γίνει στο  πραγματικό εργαστήριο ή στο εικονικό ανάλογα με τις συνθήκες υλοποίησης του μαθήματος. Οπότε επιλέξτε ανάλογα από τις οδηγίες που ακολουθούν.

Δραστηριότητα 1: Το είδος του υγρού

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε Ναι ή Όχι

Δραστηριότητα 2α.1 Πραγματικό εργαστήριο

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε το 2α.1 ή το 2α.2. Συμπληρώστε την ερώτηση 2β στο φύλλο εργασίας

Δραστηριότητα 2α.2 Εικονικό εργαστήριο

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε το 2α.1 ή το 2α.2. Οδηγίες για τις ρυθμίσεις και τη χρήση της προσομοίωσης θα βρείτε στην επόμενη διαδραστική εικόνα. Ακολουθήστε τις οδηγίες του φύλλου εργασίας και συμπληρώστε τον πίνακα 2β.

Οδηγίες για την προσομοίωση «υπό πίεση»

Διευκρίνιση: 
Πατήστε στους κύκλους που βλέπετε πάνω στην εικόνα για να δείτε τις λειτουργίες κάθε στοιχείου.

Δραστηριότητα 3: Εξήγηση της σχέσης πυκνότητας υγρού, υδροστατικής πίεσης

Διευκρίνιση: 
Συμπληρώστε την αντίστοιχη δραστηριότητα στο φύλλο εργασίας και μετά ελέγξτε τις απαντήσεις σας στον υπολογιστή.

Συνοψίζοντας

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΑΣΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)