Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής

10 λεπτά

Έναυσμα ενδιαφέροντος: Ένα πιάτο αιωρείται

Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες, παρακολουθούν ένα απόσπασμα βίντεο και καταθέτουν τις ιδέες τους για το φαινόμενο που βλέπουν. Είναι δυνατόν οι ιδέες αυτές να καταγραφούν και στον πίνακα.

Το πιάτο που αιωρείται

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)