Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής

20 λεπτά

Πειραματισμός μέσω πραγματικού εργαστηρίου

Φύλλα Εργασίας

Απλή πειραματική εφαρμογή για ποιοτική μελέτη του φαινομένου της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Οι μαθητές διερευνούν το φαινόμενο μέσω Φύλλου εργασίας. 

Κύκλωμα δύο πηνίων

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)