Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής

30 λεπτά

Συμπεράσματα

Οι μαθητές ανακεφαλαιώνουν και  καταλήγουν σε συμπεράσματα με τη βοήθεια διαδραστικών στοιχείων.

Αφορμή για σκέψη...

Διευκρίνιση: 
Μελετήστε την ερώτηση (κείμενο ή/και εικόνα) και μόνο όταν μπορέσετε να αιτιολογήσετε κάποια πιθανή απάντηση προχωρήστε στην επόμενη ερώτηση.

Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης μέσω σωστής επιλογής λέξεων

Το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)