Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής

15 λεπτά

Ερευνητική εργασία

Οι μαθητές αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν μία μικρή ερευνητική εργασία με θέμα της επιλογής τους σχετικό με το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής εφαρμογής και τις εφαρμογές της. Ξεκινούν να εργάζονται στο εργαστήριο πληροφορικής όπου δημιουργούν το έγγραφο Google ανά ομάδα. Συζητούν και καταγράφουν τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας. 

Ερευνητική εργασία

Κριτήρια αξιολόγησης ερευνητικής εργασίας

Διευκρίνιση: 
Συζητήστε στην ολομέλεια και διαμορφώσετε τα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών που θα καταθέσετε.
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)