Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ στην Πληροφορική

8 λεπτά

Μεταβλητότητα και τύπος μεταβλητής

[Η φάση διεξάγεται στην Αίθουσα Διδασκαλίας την 1η διδακτική ώρα]

Εκπαιδευτική τεχνική: εμπλουτισμένη εισήγηση με εμβόλιμες ερωτήσεις-απαντήσεις κατανόησης.

Γιατί την μεταβλητή την ονομάζουμε έτσι – τι άραγε περιέχει;

Διευκρίνιση: 
Εδώ ο δάσκαλος αφηγείται επεξηγώντας τα λεγόμενα με την χρήση των χάρτινων κουτιών.

Γιατί την μεταβλητή την ονομάζουμε έτσι – τι άραγε περιέχει;

Παράδειγμα 1ο

Διευκρίνιση: 
Εδώ ο δάσκαλος αφηγείται επεξηγώντας τα λεγόμενα με την χρήση των χάρτινων κουτιών.

Παράδειγμα 1ο

Παράδειγμα 2ο

Παράδειγμα 2ο

Παράδειγμα 3ο

Παράδειγμα 3ο

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)