Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ στην Πληροφορική

15 λεπτά

Οι επτά κανόνες χρήσης των μεταβλητών

[Η φάση διεξάγεται στην Αίθουσα Διδασκαλίας την 1η διδακτική ώρα]

Εκπαιδευτική τεχνική: εμπλουτισμένη εισήγηση με εμβόλιμες ερωτήσεις-απαντήσεις κατανόησης.

Βασικοί κανόνες χρήσης μεταβλητών (και αποθηκευτικών κουτιών)

Κανόνας 1ος

Κανόνας 2ος

Κανόνας 3ος

Κανόνας 4ος

Κανόνας 5ος

Κανόνας 6ος

Κανόνας 7ος

Διευκρίνιση: 
Για τον κανόνα αυτόν υπάρχει ειδική συνεργατική δράση στη επόμενη Φάση 4 - Δείτε τη!
Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)