Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ στην Πληροφορική

45 λεπτά

Ανάκληση γνώσεων και τροποποίηση αλγορίθμων

Φύλλα Εργασίας

[Η φάση διεξάγεται στο Εργαστήριο Πληροφορικής την 2η διδακτική ώρα]

Θα δοθούν στους μαθητές φύλλα εργασίας τα οποία θα τους καθοδηγήσουν να κάνουν χρήση όλων όσων διδάχτηκαν σχετικά με τις μεταβλητές, και χρήση αυτών των γνώσεων για να ολοκληρώσουν μερικές δραστηριότητες έτσι ώστε να αξιολογηθούν ή αυτοαξιολογηθούν (αποφασίζει ο δάσκαλος).
Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)