Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η σχετική θέση των αντικειμένων

45 λεπτά

Παιχνίδια με τις σχετικές θέσεις

Φύλλα Εργασίας

Στην τρίτη φάση του σεναρίου  οι μαθητές/τριες θα εξασκηθούν στην αναγνώριση αλλά και στον εντοπισμό των θέσεων που παίρνουν τα αντικείμενα, με τη βοήθεια μιας βιωματικής δράσης αλλά και πολλών ψηφιακών εργαλείων με παιχνιώδες περιεχόμενο που θα εμπλέξουν τους μαθητές σε συλλογισμούς με τη βοήθεια αναπαραστασιακού ψηφιακού υλικού. Σύμφωνα με την Τζεκάκη (2013), τα παιδιά συμμετέχουν σε μια μαθηματική δραστηριότητα όταν βιώνουν, όταν προβαίνουν σε εννοιολογικούς συνδέσμους αλλά και όταν αναπτύσσουν συλλογισμούς.

'Ετσι, ο/η εκπαιδευτικός προτείνει στα παιδιά να παίξουν ένα βιωματικό παιχνίδι: "-θα ακούσουμε μια μικρή ιστορία, που είναι αστεία. Κάθε φορά που θα ακούτε τις λέξεις "μπροστά", "πίσω", "πάνω" και "κάτω", θα σηκώνεστε όλοι όρθιοι. Αμέσως μετά, θα παίρνετε πάλι τις θέσεις σας καθισμένοι στην ομάδα". Για το παιχνίδι αυτό, αξιοποιούμε το αρχείο ήχου "Η μύγα". Στην συνέχεια προτείνουμε  το επόμενο παιχνίδι: δίνουμε στα παιδιά το φύλλο εργασίας 1 με τον προβληματισμό "-να ανακαλύψουμε πού είναι τα μικρά στρατιωτάκια, σε κάθε εικόνα". Για το φύλλο εργασίας, θα δουλέψουν σε ομάδες, ενώ στη συνέχεια θα εξηγήσουν τον τρόπο που εργάστηκαν στην ολομέλεια της τάξης.

Η/ο εκπαιδευτικός -ακολούθως- παρουσιάζει το ψηφιακό εργαλείο "εικόνες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής". Στην πρώτη εικόνα επεξεργαζόμαστε την έννοια "δίπλα σε", ενώ στη δεύτερη εικόνα, την έννοια "ανάμεσα σε": διαβάζουμε τις εκφωνήσεις, δείχνοντας παράλληλα το κείμενο. 'Ενας μαθητής/τρια αναλαμβάνει να ενεργοποιεί τις δράσεις στο εικονιστικό περιβάλλον του υπολογιστή.  Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις δύο εικόνες και κάθε φορά ελέγχουμε το αποτέλεσμα.

Τέλος, στο εργαλείο "διαδραστικές παρουσιάσεις", οι μαθητές/τριες, αφού παρατηρήσουν τις εικόνες, θα απαντήσουν στις ερωτήσεις που τίθενται. Επικεντρώνουμε την προσοχή των μαθητών/τριών στην επιλογή της σωστής έκφρασης. Η/ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει ένα παιδί-βοηθό που θα εργάζεται στον υπολογιστή, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις απαντήσεις των παιδιών της ολομέλειας. Σε κάθε διαφάνεια, με τη βοήθεια των ψηφιακών εργαλείων, ελέγχουμε τις απαντήσεις.

Το διαδραστικό βίντεο που καταθέτουμε στην τρίτη αυτή φάση, μας βοηθάει στην εμπέδωση της τοποθέτησης των κομματιών της σκακιέρας, ενώ το τελευταίο ψηφιακό βίντεο από το "you tube" δείχνει τους κανόνες του σκακιού και είναι χρήσιμο για την κατανόηση του σκακιού από τους εκπαιδευτικούς που πιθανόν να μην γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες, αλλά και αξιοποιήσιμο για μια πιθανή επέκταση του σεναρίου.

 

Βιβλιογραφικές αναφορές

Τζεκάκη, Μ. (2013). Μαθηματικά για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επιμόρφωση εκπαιδευτών εκπαιδευτικών. Πράξη "Νέο Σχολείο". Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Ανακτημένο στις 27-9-2015 στον διαδικτυακό τόπο: http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CE%A5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf

Η μύγα

Διευκρίνιση: 
Τα παιδιά ακούνε την ιστορία, στην ολομέλεια. Κάθε φορά που ακούνε τις έννοιες "μπροστά", "πίσω", "κάτω", "πάνω", σηκώνονται από τις θέσεις τους.
Σχόλιο: 
Καλό είναι να έχουμε τον ήχο σε μέτρια ένταση, ώστε να ακούγεται καλύτερα

Δίπλα σε

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές/τριες παρατηρούνε την εικόνα και επιλέγουν τη σωστή απάντηση κάνοντας "κλικ" επάνω της.
Σχόλιο: 
Σε κάθε απάντηση ενεργοποιούμε τα σχόλια

Ανάμεσα σε

Σχόλιο: 
Σε κάθε απάντηση ενεργοποιούμε τα σχόλια

Θέσεις των κομματιών

Διευκρίνιση: 
Στις παρουσιάσεις, τα παιδιά επιλέγουν τη σωστή έκφραση καθώς παρατηρούνε τις εικόνες. Οι λέξεις-κλειδιά βρίσκονται αριστερά από κάθε εικόνα.
Σχόλιο: 
Στο τέλος, ελέγχουν το αποτέλεσμα. Αν θέλουμε να μικρύνουμε την οθόνη για να εργαστούμε καλύτερα τότε πατούμε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και -

Ετοιμάζουμε την σκακιέρα

Διευκρίνιση: 
Στο απόσπασμα αυτό τα παιδιά παρακολουθούνε ένα βιντεο-μάθημα για την τοποθέτηση των κομματιών, με διαδραστικά κουμπιά που θέτουν ερωτήσεις
Σχόλιο: 
Εάν χρειαστεί να μικρύνουμε την οθόνη, ώστε να παρακολουθήσουμε καλύτερα το βίντεο, πατούμε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και -

Η Κάτια και ο 'Αρης μας μαθαίνουν σκάκι

Διευκρίνιση: 
Το βίντεο αυτό είναι ένα 10λεπτο μάθημα για τις βασικές κινήσεις του σκακιού
Σχόλιο: 
Για να μικρύνουμε την οθόνη πατούμε Ctrl και -
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΎΣΙΑΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (Συντονιστής)