Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Το κύτταρο

10 λεπτά

Μικροσκοπική παρατήρηση κυττάρων

Το πρώτο αντικείμενο προσομοιώνει την παρατήρηση κυττάρων στο μικροσκόπιο (κυττάρων αμπέλου, ρίζας κρεμμυδιού, βρύου και νευρικού ιστού γάτας). Το μαθησιακό αντικείμενο στοχεύει στην ανάδειξη μορφολογικών διαφορών ανάμεσα σε κύτταρα διαφορετικών ιστών του ίδιου οργανισμού και οργανισμών διαφορετικού είδους.

Το δεύτερο αντικείμενο παρουσιάζει τη διαδικασία που ακολουθείται για τη μικροσκοπική παρατήρηση πυρήνων φυτικών κυττάρων (απαιτούμενα μέσα, στάδια προετοιμασίας παρασκευασμάτων μικροσκοπίου) με την αξιοποίηση σχετικού βίντεο και φωτογραφιών μικροσκοπίου. Το μαθησιακό αντικείμενο συνοδεύεται από σύντομη άσκηση αξιολόγησης γνώσεων, πέντε ερωτήματα κλειστού τύπου που αφορούν στα χαρακτηριστικά των φυτικών κυττάρων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

Διευκρίνιση: 
Κάντε κλικ στο μαύρο βέλος προς τα κάτω για να εμφανίζεται ολόκληρο το μαθησιακό αντικείμενο.

Ας φτιάξουμε δικά μας παρασκευάσματα για το μικροσκόπιο

Διευκρίνιση: 
Κάντε κλικ στο μαύρο βέλος προς τα κάτω για να εμφανίζεται ολόκληρο το μαθησιακό αντικείμενο. Ανοίξτε τα ηχεία.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)