Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Το κύτταρο

10 λεπτά

Αξιολόγηση - Εργασία για το σπίτι

Περιλαμβάνεται μία διαδραστική άσκηση αξιολογησης γνώσεων σχετικών με τα δομικά και λειτουργικά χσαρακτηριστικά του ευκαρυωτικού κυττάρου. Περιλαμβάνει συνολικά 23 ερωτήματα. Ο μαθητής καλείται να απαντήσει σε 10 τυχαία επιλεγμένα ερωτήματα. 

Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και καλούνται να αναλάβουν την κατασκευή ενός έργου, μέσα στην τάξη ή στο σπίτι. 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

Διευκρίνιση: 
Κάντε κλικ στο μαύρο βέλος προς τα κάτω για να εμφανίζεται ολόκληρο το μαθησιακό αντικείμενο.
Σχόλιο: 
Διαδραστική άσκηση αξιολόγησης γνώσεων σχετικών με τα δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του ευκαρυωτικού κυττάρου.

Εργασία σε ομάδες

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)